DHEA

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑policistični ovarijalni sindrom, adrenalni tumor

Tip i kolicina uzorka

s 0,5 ml

Stabilnost analita

2-8˚C 2 dana 2 meseca na -20ºC

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena