Digoksin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

praćenje nivoa leka

Tip i kolicina uzorka

s 0,5 ml

Stabilnost analita

20-25˚C 8h 4-8˚C 8h -20˚C dUži period

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena