Dihidrotestosteron

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

mogućnost povezanosti sa androgenom alopecijom -praćenje terapije inhibitora 5-alafa reduktaze

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena