Bakar

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑Wilsonova bolest, inflamatorna stanja, bolesti jetre

Tip i kolicina uzorka

S, dU 0,5 ml

Stabilnost analita

24h na 2-8

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena