Eftil#Valproična kiselina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

nivo leka

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,5ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C 30 dana - 20˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena