Estradiol

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

procena reproduktivne funkcije kod žena, feminizacije i ginekomastije kod mužkaraca, dijagnoza tumora koji sekretuju estrogene

Tip i kolicina uzorka

S, eP,hP,cP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena