Estriol, free

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↓marker trizomije 21 i 18, defekt neuralne tube u 2.trimestru trudnoće, primarna ili sekundardna fetalna adrenalna insuficijencija

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena