Fenobarbiton

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

praćenje nivoa leka

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,5ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 C 1 mesec -20

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena