Folna kiselina/Folati

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↓primena vitamiskih preparata ↑makrocitna anemija, neuropatija, hronični alhoholozam

Tip i kolicina uzorka

S 0,3 ml

Stabilnost analita

2 sata na 20-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena