fPSA

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑karcinom prostate (odnos free PSA/PSA kada je PSA između 4 i 10)

Tip i kolicina uzorka

S,eP,hP 0,2 ml

Stabilnost analita

5 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena