free beta HCG

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑marker trizomije 21 u 1. trimestru tudnoće, muškarci: trofoblasne i netrofoblasne neoplazme

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

8 sata na 15 do 25

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena