Netolerancija na hranu#90 namirnica

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Alergija

Tehnika ispitivanja

Elisa

Medicinske indikacije

Preosetljivost na hranu

Tip i kolicina uzorka

S 1 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena