Bikarbonati (CO2)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑metabolička alkaloza, kompenzovana respiratorna acidoza

Tip i kolicina uzorka

S, hP

Stabilnost analita

20-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena