Glukagon

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

eP na hladnom, 1 ml

Stabilnost analita

30 dana -20

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena