HCG-beta#(total)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑trudnoća, ektopična trudnoća, horiokarcinoma, hidatiformne mole, MOM preko 2.5 povećan rizik za Tr.21

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP, U 0,2 ml

Stabilnost analita

3 dana na 2-8˚C 12 meseci na -20˚C

Obrtno vreme

3 sata

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena