Bilirubin direktan

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑hepatitis, ciroza

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 dana na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena