Hromogranin A

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑neuroendokrini tumori , medUlarni karcinom štitne žlezde, neki tumori hipofize

Tip i kolicina uzorka

S, eP , 0,2 ml

Stabilnost analita

2-8˚C 7 dana -20˚C 6 meseci

Obrtno vreme

8 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena