Imuni kompleksi PEG

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PEG

Medicinske indikacije

↑autoimune bolesti, akutne infekcije

Tip i kolicina uzorka

S, 0,6 ml

Stabilnost analita

24 sata na 2-8 ˚C

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena