Imunoglobulin E

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑alergije

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C 6 meseci na -20˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

1000

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena