Inhibin A

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

biohemijski skrining- Quadriple

Tip i kolicina uzorka

S, eP, cP, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

24 sata 2-8 ˚C 30 dana -20˚C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena