Kalcitonin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑medularni karcinom štitne žlezde, hiperkalcemija, hronična bubrešna žlezda

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

15 dana -20 ˚C (uzorak odmah zamrznuti)

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena