Kalprotektin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑organska oboljenja digestivnog trakta

Tip i kolicina uzorka

100 mg fecesa

Stabilnost analita

5 dana na 2 - 8˚C ili duže na -20˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena