Kortizol

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑Kušingov sindrom, akutni stres, alhoholizam, egzogeni estrogeni ↓primarna (Adisonova bolest) i sekundardna adrenalna insuficijencija

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

5 dana na 2-8˚C 3 meseca na -20˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena