Mioglobin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑akutno oštećenje mišića bilo kog uzroka(mišićna trauma, reanimacija, miopatija, akutni infarkt miokarda, šok, renalna insuficijencija zbog smanjene eliminacije)

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 mL

Stabilnost analita

20-25˚C 2 dana 2-8˚C 7 dana -20˚C 3 meseca

Obrtno vreme

3 dana

Cena

2000

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena