Osteokalcin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑ubrazan metabolizam kostiju

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

8 sati na 15-25

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena