PTH

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑primarni i sekundarni hiperparatiroidizam ↓hipoparatiroidizam

Tip i kolicina uzorka

S, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

Serum:8 sati na 15-25 °C, 2 dana na 2-8°C ili 6 meseci na -20°C Plazma: 2 dana na 15-25 °C, 3 dana na 2-8°Cili 6 meseci na -20°C

Obrtno vreme

5 dana

Cena

1350

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena