Procenat makroprolaktina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELICA/PEG

Medicinske indikacije

diferencijalna dijagnoza makroprolaktinemije i hiperprolaktinemije

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

1 dan

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena