Prokalcitonin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑bakterijemija i septikemija

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP

Stabilnost analita

24 sata na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena