Prolaktin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑anovulatorni ciklusi, amenoreja, galaktoreja, ginekomastija, azospermija, tumori hipofize

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena