PTH

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑primarni i sekundarni hiperparatiroidizam ↓hipoparatiroidizam

Tip i kolicina uzorka

S, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

Serum:8 sati na 15-25

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena