CH 50 - ukupni komplement

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↓autoimune bolesti, hereditarni angioedem, ciroza, glomerulonefritis ↑maligne bolesti, infekcije

Tip i kolicina uzorka

S 0,6 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C duže - 20˚C

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena