Serotonin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

HPLC

Medicinske indikacije

↑karcinoid ( kao pomoćni test, uz 5-HIAA i hromogranin A )

Tip i kolicina uzorka

S, dU 6M HCL 0,5 ml serum 50 ml urin

Stabilnost analita

S: 6h na 2-8 C, 6 meseci na -20 C; urin: 5 dana na 2-8 C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena