SHBG

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↓PCOS, idiopatski hirzutizam, insulinaks rezistencija ↑anoreksija, tireotoksikoza, trudnoća

Tip i kolicina uzorka

S 0,3 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C 2 meseca – 20˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena