T 4

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑hipertireoidizam, T3 tireotoksikoza ↓hipotireoidizam

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena