Testosteron

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑kod žena: androgeni sindrom, policistični ovarijumi, tumori ovarijuma, tumori adrenalne žlezde, adrenalna hiperplazija ↓kod muškaraca: hipogonadizam, terapija estrogenima, hromozomske aberacije i ciroza jetre.

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena