Tireoglobulin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑karcinom štitne žlezde, TSH stimuliše produkciju Tg ↓tireotoksikoza

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP,cP 0,2 ml

Stabilnost analita

24 sata na 15-25

Obrtno vreme

1 dan

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena