Cink

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↓retardacija u rastu i sazrevanje mišića

Tip i kolicina uzorka

s 0,5 ml

Stabilnost analita

24h na 20 do 25 C 14 dana na 2 do 8 C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena