Transferin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑deficijencija gvožđa; trudnoća, upotreba oralnih kontraceptiva ↓hemohromatoza, hronične bolesti, malnutricija, inflamacija, bolesti jetre, nefrotski sindrom

Tip i kolicina uzorka

s, eP, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

2-8

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena