Valproična kiselina#(Eftil)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

Praćenje terapije

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,5ml

Stabilnost analita

2-8˚C 2 dana -20˚C 1 mesec

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena