Vitamin A(Retinol)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

HPLC

Medicinske indikacije

kontrola nivoa vitamina

Tip i kolicina uzorka

1,5 ml, serum na ledu zaštićen od svetlosti.

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena