Vitamin B 12

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↓makrocitne anemije ( perniciozna anemija ),neurološke bolesti

Tip i kolicina uzorka

S, 0,3 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8 C, 2 meseca na -20 C

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena