Vitamin D (25-OH)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑ rahitis(deca), osteomalacija(odrasli); niski nivoi mogu povećati rizik za nastanak nekih malignih, imunoloških i kardiovaskularnih bolesti ↓posledica suplementacije, mogući toksični efekti

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8 C, 2 meseca na -20 C

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena