Protein s 100

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑melanom, histiocitom, švamom, clear cell sarkomi, inflamatorna oboljenja

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

8 sati na 15-25

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena