Cyclosporin A (monoklonalni)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CEDIA

Medicinske indikacije

nivo leka

Tip i kolicina uzorka

EDTA puna krv

Stabilnost analita

Obrtno vreme

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena