Karbamazepin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

praćenje nivoa leka

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,5 ml

Stabilnost analita

2-8˚C 2 dana -20˚C 2 meseca

Obrtno vreme

1 dan

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena