Anti Xa (LMWH)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja hemostaze

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

Koncentracija heparina kod pacijenata na Th niskomolekularnim preparatima heparina ili kod bazno produženog aPTT

Tip i kolicina uzorka

cP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 nedelje na -20

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena

Uzorak se uzima 4 sata nakon terapije Fraksiparinom