D-dimer

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja hemostaze

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑prisustvo fibrinolize, duboke venske tromboze, plućne embolije,DIK-a

Tip i kolicina uzorka

cP 0,3 ml

Stabilnost analita

24 sata na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena