Fibrinogen

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja hemostaze

Tehnika ispitivanja

Koagulaciona metoda

Medicinske indikacije

↑bolesti bubrega, infektivna i reumatska oboljenja ↓oštećenja jetre, DIK, metastaze, hiruške intervencije

Tip i kolicina uzorka

cP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 20-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena