PT (INR)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja hemostaze

Tehnika ispitivanja

Koagulaciona metoda

Medicinske indikacije

Praćenje oralne antikoagulantne terpije Skrinig test za otkrivanje nedostatka jednog ili više faktora koagulacije

Tip i kolicina uzorka

cP 0,5 ml

Stabilnost analita

24 sata na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena