Celokupni pregled urina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja urina

Tehnika ispitivanja

Test trake / Mikroskopski pregled

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

1 do 2 sata na sobnoj temperaturi

Obrtno vreme

2 sata

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena